25 932652 | 25 934767 (FAX) info@lysiotis.com

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Εισαγωγή

Η εταιρεία μας Υπεραγορά Γεώργιος Λυσιώτης Λτδ (αναφερόμενη στο παρών κείμενο ως «εμείς», «εμάς», «μας», ή «Υπεραγορά Λυσιώτης»), με αριθμό εγγραφής Η.Ε. 66754 αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Η Υπεραγορά μας αναγνωρίζωντας την ύψιστη σημασία της ασφάλεις και σωστής επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα πάντοτε σε συνάρτηση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Απότερως στόχος μας είναι όλοι αναιξερέτως οι επισκέπτες ή χρήστες της ιστοσελίδας μας, να νοιώθουν την απαραίτητη ασφάλεια και εμπιστοσύνη κατά την παραχώρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, γι’αυτό και λαμβάνουμε όλα τα ενδικνοιώμενα μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίζουμε την ασφαλή επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, πάντοτε με κύριο γνόμωνα την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα πολιτική αποτελεί ενημέρωση των χρηστών, για τον τρόπο με τον οποίο εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας, για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση σας για νέες προσφορές, καθώς και την προόθηση νέων υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας δύναται να προβεί σε ανανέωση ή επικαιροποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής χωρίς την οποιανδήποτε προηγούμενη προειδοποίηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (εθνική ή και κοινωτική). Εάν οι αλλαγές αυτές αλλάζουν τα βασικά στοιχεία της παρούσας πολιτικής ή το νόημα της, τότε θα εκδίδεται εκ το προτέρων ειδοποίηση για τις αλλαγές αυτές.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα πολιτική:

«Προσωπικά Δεδομένα» αποτελούν την κάθε πληροφορία μέσω της οποίας μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα πρόσωπο.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» αποτελεί την κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση και χρήση αυτών από την Υπεραγορά Λυσιώτης για την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών σκοπών.

«Υποκείμενο των δεδομένων» αποτελεί το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί.

«Έννομα συμφέροντα» Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας.

 

 1. Βασικές Αρχές

Καθώς η ύπαρξη σαφών κατευθυντήριων γραμμών αποτελούν το βασικότερο κομμάτι της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, η Υπεραγορά Λυσιώτης δεσμέυεται για τα πιο κάτω:

 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων, όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.
 • Συλλογή και Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποκλειστικά για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς.
 • Συλλογή και διαχείρηση μόνο των απολύτως απαραίτητων στοιχείων για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας.
 • Συμμόρφωση με τις υφηστάμενες νομοθεσίες και κανονισμούς που διέπουν την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Παρέχει προς τα φυσικά πρόσωπα την ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους.

 

 1. Τρόποι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα με διάφορους τρόπους, τα οποία αποτελούν πληροφορίες τις οποίες ο οποιοσδήποτε χρηστης παρέχει, όταν συναλλάσσετε μαζί μας με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

 • Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (μέσω email ή sms)
 • Επικοινωνείτε είτε συναλλάσσεστε μαζί μας:
  • Μέσω της ιστοσελίδας μας
  • Μέσω των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  • Μέσω ηλεκτονικού ταχυδρομείου
  • Τηλεφωνικώς
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς (είτε εντός της Υπεραγορας, είτε μέσω των Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης)
 • Αποστέλλετε Βιογραφικά είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά
 • Μέσω του εγκατεστημένου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
 • Κατά την εισδοχή και περιήγηση στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέγουμε κάποια προσωπικά σας στοιχεία μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων τεχνολογιών – π.χ. cookies
 • Λήψη δεδομένων από τρίτους όπως Google Analytics

 

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

Η Υπεραγορά μας συλλέγει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα κατά την διεξαγωγή οποιουδήποτε εκ των προαναφερθέντων τρόπων:

 • Προσωπικές πληροφορίες: π.χ. Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας: π.χ. Αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Ιστοσελίδα: π.χ. Πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα και τις προτιμήσεις σας

 

 1. Πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Υπεραγορά μας συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία όπως αναφέρεται πιο πανω, ούτως ώστε να αξιοποιούνται για τους ποιο κάτω σκοπούς και μόνο:

 • Προωθητικές προσφορές/ενέργειες: Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό που αφορά νέες προσφορές, προϊόντα, διαγωνισμούς με την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει από εσάς την ρητή συγκατάθεση σας. Ο κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεθεί από αυτό το είδος επικοινωνίας ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε μέθοδο επικοινωνίας.
 • Πολιτική Ιχνηλασιμότητας (Cookie Policy): συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις διαδικτυακές σας προτιμήσεις για βελτίωση της εμπειρίας σας κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, και για ανώνυμες στατιστικές επισκεψιμότητας. Ως χρήστης μπορείτε να απενεργοποιήσετε την καταγραφή των Cookies πλήρως ή μερικώς από τον φυλλομετρητή σας. Σημειώστε όμως ότι εάν επιλέξετε τον πλήρη ή μερικό αποκλεισμό των cookies, είναι πιθανόν τμήματα της ιστοσελίδας μας να μην δουλεύουν όπως αναμένεται. Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 10 της υφιστάμενης πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας.
 • Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης: Η εταιρεία μας, αποκλειστικά και μόνο για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών.
 • Άλλοι σκοποί: Προσωπικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί , χρησιμποποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Η εταιρεία μας διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλο λόγο εάν θεωρούμε ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία οποιουδήποτε χρήστη για άλλο σκοπό, αυτό πραγματοποιείτε μόνο μετά από σχετική ειδοποίηση και εξηγώντας το νομικό πλαίσιο που το επιτρέπει.

Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε προσωπικά σας στοιχεία εν αγνοίαν σας όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.

 

 1. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Υπεραγορά Λυσιώτης εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται τακτικά, ούτως ώστε να  διασφαλίζεται ότι τα μέτρα αυτά παραμένουν αποτελεσματικά και ενημερώνονται σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

 1. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία μας, παραμένοντας πιστή στις νομικές της υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέτρα, ούτως ώστε ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας είναι ο ενδεδηγμένος χρόνος κατά τον οποίο τα συγκεκριμένα δεδομένα θεωρούντε απολύτως χρήσιμα και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αποκτηθεί.

Ως εκ τούτου, αυτό σημαίνει οτι θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα εσείς επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για τις προσφορές μας και για οποιανδήποτε άλλη υπηρεσία προσφέρουμε κατά διαστήματα.

Εάν και εφόσον ο οποιοσδήποτε χρήστης μας ζητήσει όπως σταματήσουμε να του αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό, τότε τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη διαγράφονται με τρόπο ούτως ώστε να είναι αδύνατη η ανάκτηση τους.

 

 1. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Οι αλληλεπιδράσεις σας με τις διάφορες λειτουργίες των κοινωνικών μέσων που φιλοξενούνται από την ιστοσελίδα μας, διέπονται από την πολιτική απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Ανάλογα με τις δικές σας ρυθμίσεις ή τις πολιτικές απορρήτου κοινωνικών μέσων και υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Facebook, ή το Instagram, ενδέχεται να παρέχετε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες στην εταιρεία μας. Αποτελεί δική σας ευθήνη να ελέγξετε με αυτές τις υπηρεσίες, για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με την κοινή χρήση αυτών των πληροφοριών.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των ανηλίκων, προσπαθεί να αποφεύγει την συλλογή τέτοιων προσωπικών δεδομένων.

Εάν θεωρηθεί αναγκαία η συλλογή δεδομένων για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (άτομα κάτω των 16 ετών), τότε εφαρμόζονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες, όπως είναι η συγκατάθεση τουλάχιστον ενός εκ τών γωνέων ή κηδεμόνων του.

 

 1. Χρήση Cookies από την Ιστοσελίδα μας

Η ιστοσελίδα lysiotis.com χρησιμοποιεί cookies  αποκλειστικά και μόνο για τους πιο κάτω σκοπούς:

 • Βασικά cookies:

Ορισμένα cookies είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Χωρίς αυτά δεν θα μπορείτε να μετακινηθείτε στην ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Επειδή αυτά τα cookies είναι απαραίτητα, δεν σας επιτρέπουν να επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε στην ιστοσελίδα μας.

 • Λειτουργικά cookies:

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookie λειτουργικότητας για να μπορούμε να θυμόμαστε τις προτιμήσεις που έχετε ζητήσει σε προηγούμενες επισκέψεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που έχετε κάνει για να προσαρμόσετε την ιστοσελίδα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιούμε επίσης λειτουργικά cookies για να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες, όπως να σας επιτρέπεται να παρακολουθείτε ένα βίντεο online. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με την ιστοσελίδα μας.

 • Cookies απόδοσης:

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα cookies απόδοσης για να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας αλλά και για να παρακολουθούν την απόδοση της ιστοσελίδας. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε μια υψηλής ποιότητας εμπειρία προσαρμόζοντας την προσφορά μας και εντοπίζοντας γρήγορα και καθορίζοντας τυχόν ζητήματα που προκύπτουν. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν έναν επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται συγκεντρώνονται και επομένως είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ιστοσελίδα μας.

 •  Cookies τρίτων μερών:

Η ιστοσελίδα μας, ορισμένες φορές παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων που ενσωματώνονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, όπως για παράδειγμα βίντεο από το Youtube. Καθώς είναι πιθανόν αυτοί οι δικτυακοί τόποι, να δημιουργούν περεταίρω cookies, προτρέπεται ο χρήστης όπως ανατρέξει στην πολιτική απορρήτου αυτών των δικτυακών τόπων.

 

Λίστα Cookies που Χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα μας:

Στην παρακάτω λίστα μπορείτε να βρείτε όλα τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας. Η λίστα ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται:

Cookie: cookielawinfocheckboxnonnecessary

Σκοπός: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί εάν μπορούν να τοποθετηθούν cookies.

Τύπος: Λειτουργικότητα

Λήξη: Διαγράφεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης

Cookie: cookielawinfo-checkbox-necessary

Σκοπός: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί εάν μπορούν να τοποθετηθούν cookies.

Τύπος: Λειτουργικότητα

Λήξη: Διαγράφεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης

Cookie: et-pb-recent-items-font_family

Σκοπός: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να παρέχει λειτουργίες στις σελίδες του ιστότοπου

Τύπος: Λειτουργικότητα

Λήξη: Διαγράφεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης

Cookie: pll_language

Σκοπός: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει ρυθμίσεις γλώσσας

Τύπος: Προτιμήσεις

Λήξη: Αποθηκεύεται μόνιμα

Cookie: viewed_cookie_policy

Σκοπός: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για αποθήκευση, εάν ένα μήνυμα έχει εμφανιστεί.

Τύπος: Λειτουργικότητα

Λήξη: Αποθηκεύεται μόνιμα

Cookie: wpsettings-1

Σκοπός: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη

Τύπος: Λειτουργικότητα

Λήξη: 1 έτος

Cookie: wpsettingstime-1

Σκοπός: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει προτιμήσεις του χρήστη

Τύπος: Λειτουργικότητα

Λήξη: 1 έτος

 

Πως Απενεργοποιούνται τα Cookies:

Είναι δυνατό να αποκλείσετε κάποια cookies καθώς και να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Η διαχείριση των cookies γίνεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται.

Είναι όμως πολύ πιθανόν να χάσετε συγκεκριμένες λειτουργίες σε ορισμένους ιστότοπους ως αποτέλεσμα της τροποποίησης των ρυθμίσεων των cookies.

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα cookies καθώς και πως μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε αναλόγως του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται είναι διαθέσιμες στο www.allaboutcookies.org.

 

 1. Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τα δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ασκήσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα δικαιώματα του, επικοινωνόντας μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης lysiotissupermarketepiskopi@gmail.com, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος της παρούσας πολιτικής.

Λαμβάνοντας υπόψην το παρών νομικό πλαίσιο, αλλά και τη δική σας ασφάλεια η εταιρεία μας κατέχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ως προς την εξακρίβωση της ταυτότητας σας. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να μην απαντήσουμε στο αίτημα σας, σε περιπτώσεις όπου καθίσταται αδύνατη η ταυτοποίηση σας.

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης: Ο κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από την Υπεραγορά μας σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία κατέχει η εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Ο κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει την άμεση διόρθωση και/ή συμπλήρωση των προσωπικών του δεδομένων τα οποία κατέχει η εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του ως προς την συλλογή των δεδομένων του ανά πάσα στιγμή. Λάβεται όμως υπόψη ότι η επεξεργασία της ανάνκλησης σας πιθανότατα να απαιτεί χρόνο για τεχνικούς λόγους και ότι πιθανότατα να συνεχίσετε να λαμβάνεται μυνήματα από εμάς εώς ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκλησης.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Ο κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τα οποία κατέχει η εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Ο κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν μάς είναι πλέον απαραίτητα, αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων και απαιτείτε τα δεδομένα για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών δικαιωμάτων, ή σε περίπτωση που έχετε γνωστοποιήσει την εναντίωσή σας ως προς την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε ρυθμιστική αρχή: Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία, εάν για οποιονδήποτε λόγο πιστεύει ότι παραβιάζεται η νομοθεσία όσων αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή των δικαιωμάτων του ως προς την προστασία των δεδομένων του. Σε τέτοια περίπτωση μπορείτε να προβείτε σε ενημέρωση/καταγγελία προς εμάς είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης lysiotissupermarketepiskopi@gmail.com, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος της παρούσας πολιτικής. Επίσης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dataprotection.gov.cy, την εποπτική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα προστασίας δεδομένων.

 

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιφυλάξεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας ή για τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως ακολούθως:

 • Μέσω ηλεκρτονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση lysiotissupermarketepiskopi@gmail.com ή
 • Μέσω γραπτής επιστολής στην διεύθυνση:

Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υπεραγοράς Λυσιώτη

Υπεραγορά Γεώργιος Λυσιώτης Λτδ

4ος Δρόμος, Νο 72,

4620, Επισκοπή, Λεμεσός,

Κύπρος

 

 

 

Ιούλιος 2020 – Έκδοση 1.0

Ωράριο

Δευτέρα – Σάββατο:

07:00 – 20:30

Κυριακή:

08:00 – 14:00

4ος Δρόμος, αρ. 72, 4620, Επισκοπή, Κύπρος

Tel: (+357) 25932652

info@lysiotis.com